Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů a se zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Lenka Vlčková, bytem na adrese Tlustého 24, Praha 9, a provozuji webovou stránku www.lenkavlckova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mi zavolat na telefonní číslo +420 603 324 684 nebo mi napsat na email LV.preklady@seznam.cz.

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu Vaše osobní údaje zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním Vám uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR a budu Vás v tomto uplatňování a plnění práv podporovat.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte Vy sám / Vy sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Vaše osobní údaje v rozsahu email a jméno nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání  online kurzu,  dodání zboží apod.),
  • jste-li zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů,
  • Vaše osobní údaje v rozsahu email a jméno, pohlaví, na co klikáte v emailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť předpokládám, že Vás moje nové články, e-knížky a další výtvory zajímají. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje v maximální možné míře chráním pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako by to byly mé vlastní údaje. Přijala jsem a uplatňuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Facebook a Google.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě, prosím, prostřednictvím emailu LV.preklady@seznam.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u Vás něco změní nebo zjistíte, že Vaše osobní údaje nejsou aktuální nebo úplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost znamená, že pokud byste chtěl(a) své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodám ve strojově čitelné podobě.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat emailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve na toto podezření upozorníte mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení

Emaily s inspirací, s články nebo s produkty a službami Vám, pokud jste můj zákazník, zasílám na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých emailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.